Zdravotní komplikace u nás nejsou při sestavování jídelníčku problém. Společně probereme všechny možné varianty. Zakládáme si na rovnoměrném rozvržením základních živin do jednotlivých jídel. Diabetikům na základě jejich požadavků sestavíme stravovací plán dle individuálních potřeb s ohledem na regulaci sacharidových potravin, které ovlivňují hladinu glykémie. Z výživy se pochopitelně vylučuje cukr, ale i s tímto se u nás dokážeme „poprat“. Náš tým profesionálů přes výživu si dokáže poradit s diabetiky všech typů.

Zastáváme názor, že všechno souvisí se vším a pokud je tělo nemocné, s uzdravováním se musí začít stravou. Proto i klientům s vysokým krevním tlakem dokážeme sestavit jídelníček tak, aby co nejvíce prospíval jejich tělu a projevené nemoci přinejmenším eliminoval.

Co vám můžeme slíbit?